Từ khởi đầu khiêm tốn, chúng tôi đã phát triển để trở thành một thú vị, cỗ máy giải trí sáng tạo, cam kết sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống thông qua sức mạnh của vở kịch.

CÔNG VIỆC KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cố gắng tạo ra trò chơi thú vị mà mang lại niềm vui cho hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Khám phá để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đang đạt được sứ mệnh của chúng tôi.

ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có một đội ngũ đầy đủ và chịu trách nhiệm bao gồm Games Kế hoạch, Ảnh đồ họa Lập, Phần mềm và phần cứng phát triển, trò chơi kiểm tra, QC. Đây là một điều kiện tiên quyết quan trọng đối với chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có thể sản xuất liên tục, ổn định và trò chơi phổ biến cho players.Explore để tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang làm.

Muốn có một giải pháp thiết bị chơi tốt hơn?

Chúng tôi thực hiện đổi mới xảy ra.

YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ