Mai te mau haamataraa haehaa, ua tupu tatou i te rahi e ua riro mai ei ohipa oaoa, faaoaoaraa apî, fafau ia hopoi mai i te oaoa i roto i te oraraa na roto i te mana ha'utiraa.

TA TATOU OHIPA IMIRAA FAUFAA

Te tutava nei matou i te faatupu i te mau ha'uti anaanatae o te hopoi mai i te oaoa i te mau taata ha'uti e rave rahi milioni na te ao atoa nei. A hi'opo'a no te haapii hau atu no ni'a i te rave faaotiraa i ta tatou misioni.

TA TATOU PŬPŬ

Te vai ra ta matou hoê pŭpŭ amui e te hopoia oia ho'i te faanahoraa i te mau ha'uti, Hamani i te hoho'a papa'i, Te faanahoraa roro uira e te tupuraa o te matini, Tamatamataraa ha'uti, TE MAU TA'A I'O. Teie te hoê titauraa faufaa roa no tatou no te haapapû e, e nehenehe ta tatou e faatupu tamau noa i te maa, te mau ha'utiraa maitai e te auhia na te feia ha'uti. A imi no te ite hau atu no ni'a i te mea ta tatou e rave ra.

Hinaaro i te rave'a maitai a'e no te ha'uti i te mau tauihaa?

E faatupu tatou i te ohipa apî.

UIRAA I TEIE NEI