ఓషన్ కింగ్ 3 ప్లస్ : Raging Fire

మేము అద్భుతమైన చైనీస్ తయారీదారులు. We can provide multiple types related products, such as fishing games, fish hunting games, fish table arcade game, fish hunter game machine, etc. If you want to know more about these, welcome to contact us!

ఓషన్ కింగ్ 3 ప్లస్ ఉగ్రం అగ్ని is a brand new fish shooting games from TAS. ఓషన్ కింగ్ 3 Plus Raging Fire is the latest in the Ocean King 3 Plus series and it can be configured for 2~10 players.

Arcade Fish Shooting Games boss: Raging Dragon
When player catch the Raging Dragon , దాన్ని పట్టుకోవడానికి గొలుసు విసిరివేయబడుతుంది మరియు అది స్ట్రగుల్ మోడ్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది. పోరాట సమయంలో, every smash caused by the dragon will net more points. If the Raging Dragon is caught it will start a more furious attack and the player will win a higher prize.

If you want to know more about Ocean King 3 ప్లస్ : Raging Fire or our products, such as fishing games, fish hunting games, fish table arcade game, fish hunter game machine, etc., you can contact us directly.


పోస్ట్ సమయం: 2019-07-24
ఎంక్వైరీ ఇప్పుడు