ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਜਾ 3 ਪਲੱਸ : Raging Fire

We are excellent Chinese manufacturers. We can provide multiple types related products, such as fishing games, fish hunting games, fish table arcade game, fish hunter game machine, etc. If you want to know more about these, welcome to contact us!

ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਜਾ 3 ਪਲੱਸ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ is a brand new fish shooting games from TAS. ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਜਾ 3 Plus Raging Fire is the latest in the Ocean King 3 Plus series and it can be configured for 2~10 players.

Arcade Fish Shooting Games boss: Raging Dragon
When player catch the Raging Dragon , ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ. ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, every smash caused by the dragon will net more points. If the Raging Dragon is caught it will start a more furious attack and the player will win a higher prize.

If you want to know more about Ocean King 3 ਪਲੱਸ : Raging Fire or our products, such as fishing games, fish hunting games, fish table arcade game, fish hunter game machine, etc., you can contact us directly.


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: 2019-07-24
ਪੜਤਾਲ ਹੁਣ