ಓಷನ್ ಕಿಂಗ್ 3 ಪ್ಲಸ್ : Raging Fire

We are excellent Chinese manufacturers. We can provide multiple types related products, such as fishing games, fish hunting games, fish table arcade game, ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾರ ಆಟದ ಯಂತ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿ. If you want to know more about these, welcome to contact us!

ಓಷನ್ ಕಿಂಗ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ರೇಜಿಂಗ್ ಫೈರ್ is a brand new fish shooting games from TAS. ಓಷನ್ ಕಿಂಗ್ 3 Plus Raging Fire is the latest in the Ocean King 3 Plus series and it can be configured for 2~10 players.

Arcade Fish Shooting Games boss: Raging Dragon
When player catch the Raging Dragon , ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, every smash caused by the dragon will net more points. If the Raging Dragon is caught it will start a more furious attack and the player will win a higher prize.

If you want to know more about Ocean King 3 ಪ್ಲಸ್ : Raging Fire or our products, such as fishing games, fish hunting games, fish table arcade game, ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾರ ಆಟದ ಯಂತ್ರ, etc., you can contact us directly.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: 2019-07-24
ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಈಗ