ទំនាក់ទំនង

ទីស្នាក់ការ​ក​ណ្តា​ល​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនក្វាងចូវ Time-Space Animaton Technology Co. , Ltd

ការិយាល័យស្នាក់នៅ
A1201, ហេងរត់ការច្នៃប្រឌិតឧទ្យាន
ShiXin ខ្ទង់, ស្រុក Panyu
ក្វាងចូវ, ប្រទេសចិន
ការសាកសួរព័ត៌មាន

Wilson Gao
ប្រធានក្រុម, កិច្ចការ​សាជីវកម្ម

ផ្ញើសាររបស់អ្នកទៅពួកយើង:

សំណួរឥឡូវ
សំណួរឥឡូវ